Till startsidan  
  •  Portugues
  • Svenska
  • English

Frågor och svar

1. Varför inför ni verifierat hållbar etanol före EU och andra instanser?

Visa svar +
• Sverige ligger långt före de flesta länderna i EU vad gäller biodrivmedel. I takt med att användningen av etanol ökar tilltar kraven på hållbarhetsdeklaration och certifiering.
• Den pågående EU-processen verkar dra ut på tiden och vi ansåg att frågan var så viktig att vi inte kunde vänta.

2. Är det ett sätt att övertyga en idag ibland skeptisk marknad?

Visa svar +
• Vi anser att det är ett högst berättigat krav från bl a konsumenterna och beslutsfattarna att få garantier för att den etanol vi levererar är kvalitetssäkrad ur miljö-, klimat-, social- och etisk synpunkt och att den genererar lägre koldioxidutsläpp än bensin och diesel.
• Vi anser att alla drivmedel – även bensin och diesel – skall specificeras och certifieras enligt samma hållbarhetskrav. Idag mäts deras utsläpp bara i avgasröret på bilen. Det är dags även för oljeindustrin att deklarera ursprung, processer, transporter och annan logistik, etc, involverad i produktion och distribution.

3. Mekaniseringen betyder väl att många lantarbetare blir av med sina jobb?

Visa svar +
• Varje maskin ersätter 80-90 skördearbetare. Samtidigt ökas produktionen, vilket ger fler arbetstillfällen, och dessutom satsar företagen tillsammans med facken på utbildning för att effekterna skall bli så små som möjligt. Men visst kan det uppstå problem i vissa områden.

4. Vem har tagit fram verifieringssystemet?

Visa svar +
• Det svenska företaget SEKAB tillsammans med sina brasilianska partners.

5. Kan inte en egen svensk-brasiliansk standard uppfattas som ett tekniskt handelshinder?

Visa svar +
• Nej. Kriterierna är utvecklade i samförstånd med den brasilianska etanolindustrin. Vi hoppas att omvärlden följer vårt exempel för hur man undviker handelshinder i hållbarhetskriterier.
• Att gå före kan ha sina risker, men vi har noga studerat de förslag som finns i första hand i EU men också i England, Holland och Tyskland och anpassat oss så långt detta varit möjligt. Självklart kommer våra kriterier att utvecklas och anpassas till de kommande EU-kraven när dessa blir klara.

6. Vilken etanol är det som är hållbar?

Visa svar +
• I det första skedet från de producenter som godkänts enligt de kriterier som fastställts. Processen fortsätter och antalet godkända företag kommer att öka. Kriterierna kommer dessutom att fortsätta utvecklas och kompletteras.
• Etanolen används i första hand till E85 och ED95, drivmedel för FlexiFuel bilar respektive etanolbussar och tunga fordon med etanolmotorer.

7. Var kommer etanolen ifrån?

Visa svar +
• Området kring Sao Paulo, där ca 80 procent av den brasilianska etanolen produceras.

8. Vad är det som skiljer den verifierade etanolen från etanol från andra områden?

Visa svar +
• Att den är producerad och verifierad enligt de hållbarhetskriterier som fastställts. Det finns hållbar etanol som produceras på andra håll i Brasilien och i världen, men den avgörande skillnaden är att de volymer SEKAB köper är verifierat hållbara.

9. Är det ingen skillnad på själva etanolen om den är hållbart producerad eller inte?

Visa svar +
• Den kemiska produkten etanol är densamma. Skillnaden är hur den framställs.

10. När startade processen för att ta fram den verifierat hållbara etanolen?

Visa svar +
• Förberedelserna har pågått i flera år men intensifierades i maj 2007.

11. Hur valde ni ut de företag som platsade som leverantörer av den hållbara etanolen?

Visa svar +
• Samma värderingar var nyckeln vid identifieringen av de första partnerna. Vi identifierade ett antal tillverkare som delade SEKAB:s syn på vad som är viktigt ur hållbarhetsperspektiv och att de därmed var villiga att följa våra kriterier och accepterade att en utomstående tredjepart svarade för kontrollen.
• Alla deltagare i samarbetet delar visionen att etanolindustrin ska leverera den produkt samhället efterfrågar, dvs vara en del i lösningen på energi- och klimatfrågorna. Om etanolen inte klarar hållbarhetskriterierna är den ingen lösning.

12. Var det lätt att hitta lämpliga tillverkare?

Visa svar +
• Vi ställer höga krav vilket initialt gjorde att det inte var helt lätt att hitta tillverkare som kunde leverera de volymer etanol vi krävde.
• Utvecklingen tog längre tid än vi trott men detta grundar sig enbart på det faktum att en liknande process aldrig tidigare genomförts.

13. När kommer den första verifierat hållbara etanolen till Sverige?

Visa svar +
• Sockerrören skördas just nu och etanolen finns i de svenska pumparna i augusti.

14. Hur påverkas priset på etanol för de svenska konsumenterna?

Visa svar +
• Obetydligt eftersom det handlar om stora volymer.

15. Är inte kvalitetskrav på brasiliansk etanol i första hand ett skydd för ineffektiv europeisk etanolproduktion och utvecklingen av cellulosaetanol?

Visa svar +
• Nej, kriterierna fungerar som en bro till en kommande europeisk certifiering av drivmedel inklusive etanol.

16. Hur ska det gå till att kontrollera att hållbarhetskriterierna efterlevs av de brasilianska etanoltillverkarna? Inspektörer från Sverige/Europa?

Visa svar +
• Det sköts av ett världsledande internationellt oberoende företag för verifiering och certifiering.

17. Varför bara svensk-brasiliansk verifiering av hållbarheten? Vore det inte bättre med globala kriterier?

Visa svar +
• Rom byggdes inte på en dag. På sikt hoppas vi att hållbarhetskraven blir globala liksom den handelspolitiska hanteringen. Det tar kanske 3-4 år.
• Viktigt är att hålla i minnet att alla biodrivmedel har sina specifika hållbarhetsfrågor och varje land och tillverkare måste ta hand om dessa på det sätt som är tillämpbart i det enskilda fallet.
• EU jobbar med sina krav och bl a Tyskland, England och Nederländerna med egna kriterier. Tyvärr har ingen av dessa kommit tillräckligt långt i processen i dagsläget.
• Den verifierat hållbara etanol är viktig för att överbrygga gapet mellan produktionen hållbar och icke hållbar etanol tills EU-lagstiftningen finns på plats.

18. Varför går det så långsamt?

Visa svar +
• När andra länder diskuterar hållbarhetskriterier för biodrivmedel pratar man oftast om en framtida abstrakt marknad. I Sverige handlar det inte bara om framtiden utan också om nuläget – kunden skall veta att när han/hon färdas i ett etanoldrivet fordon (E85 eller ED95) drivs det med en miljömässigt och social hållbar produkt.
• Kundförtroende för dagens etanol är en förutsättning för att kunna skapa framtidens marknad för hållbar etanol.

19. Har den svenska och brasilianska regerings gemensamma avsiktsförklaringar påverkat utvecklingen av en verifierat hållbar etanol och handelspolitiken kring denna?

Visa svar +
• Efter den överenskommelsen mellan Brasilien och Sverige i september förra året har inriktning breddats från att omfatta en kommersiell överenskommelse för etanol för Europa till att generellt stödja utvecklingen av den brasilianska etanoltillverkningen mot mer hållbar och verifierbar etanol.

20. Vad omfattar det här initiativet mer konkret?

Visa svar +
• Ett bilateralt avtal undertecknat i september förra året av president Lula och statsminister Reinfeldt.
• En överenskommelse mellan branschorganisationerna BAFF och UNICA om att gemensamt driva en process som flyttar hela den brasilianska etanolindustrin mot mer hållbar produktion samt att hålla den svenska och europeiska marknaden informerad om fördelar och potential hos hållbar etanol.
• Kommersiella avtal mellan SEKAB och flera tillverkare i Brasilien om att förse SEKAB med hållbar etanol som är verifier- och spårbar.

21. Hur kan kunden veta att han/hon tankar den hållbara etanolen?

Visa svar +
• Vi förutsätter att de pumpar som levererar verifierat hållbar etanol är klart markerade så att kunden aldrig behöver tveka.

22. Hur stor andel av etanolen på den svenska marknaden kommer att vara verifierat hållbar?

Visa svar +
• Vi hoppas att det blir 100 procent i E85 och ED95.
• Under fjolåret svarade SEKAB för över 95 procent av den brasilianska etanol som gick till E85 och ED95.
 

Frågor?

På vår sida med frågor och svar hittar du svar på en mängd frågor om initiativet för verifierat hållbar etanol.

Frågor och svar >>
 

Förslag på förbättringar?

Systemet för verifiering av hållbar etanol är under utveckling och vi tar gärna emot kommentarer och förslag på förbättringar.

Kontakta oss >>