Till startsidan  
  •  Portugues
  • Svenska
  • English

Utveckling/Nästa steg

På sikt kommer hållbarhetskraven att vara globala liksom den handelspolitiska hanteringen. Men Rom byggdes inte på en dag. Detta initiativ är ett första steg i en lång process.

Viktigt är att hålla i minnet att alla biodrivmedel har sina specifika hållbarhetsfrågor och varje land och tillverkare måste ta hand om dessa på det sätt som är tillämpbart i det enskilda fallet. EU jobbar med sina krav och bland andra Tyskland, England och Nederländerna med egna kriterier. Tyvärr tar ingen av dessa tillräcklig hänsyn till de brasilianska förhållandena. Detta initiativ är viktigt för att överbrygga gapet mellan produktionen hållbar och icke hållbar etanol tills EU-lagstiftningen finns på plats.

När andra länder diskuterar hållbarhetskriterier för biodrivmedel pratar man oftast om en framtida abstrakt marknad. I Sverige handlar det inte bara om framtiden utan också om nuläget – kunden skall veta att när han/hon färdas i ett etanoldrivet fordon (E85 eller ED95) drivs den med en miljömässigt och socialt hållbar produkt. Kundförtroende för dagens etanol är en förutsättning för att kunna skapa framtidens marknad för hållbar etanol.

Läs mer om utvecklingen i EU här

Lär mer om utvecklingen i England här

 
 

Frågor?

På vår sida med frågor och svar hittar du svar på en mängd frågor om initiativet för verifierat hållbar etanol.

Frågor och svar >>
 

Förslag på förbättringar?

Systemet för verifiering av hållbar etanol är under utveckling och vi tar gärna emot kommentarer och förslag på förbättringar.

Kontakta oss >>