Till startsidan  
  •  Portugues
  • Svenska
  • English

Bakgrund

Den 12e september 2007 skrev Sverige och Brasilien att avtal om bioenergi och biodrivmedel.

- Brasilien är det främsta landet i världen när det gäller etanolproduktion och har en lång erfarenhet av både produktion och användning av alternativa drivmedel. Därför är det betydelsefullt för Sverige att ingå ett bilateralt avtal. Sverige som litet men teknikdrivande land har behov av internationella samarbeten för att utveckla nästa generations drivmedel. Vi har sedan tidigare samarbetsavtal med USA och nu skriver vi ett liknande avtal med Brasilien. Jag tror att vi både har mycket att bidra med och lära, säger näringsminister Maud Olofsson.

Avtalet handlar om samarbete kring främjande av bioenergi och skapandet av en världsmarknad för biobränslen. Länderna ska också verka för ett utökat samarbete mellan båda ländernas forskare och företag i syfte att utveckla bättre och effektivare teknik för hållbar produktion. Sverige och Brasilien ska även undersöka möjligheterna att bistå utvecklingsländer att sätta upp bland annat regelverk för att främja hållbar produktion och användning av förnybar energi.

- Detta kommer att öppna dörren för ett ännu bättre och djupare samarbete mellan svenska och brasilianska företag och forskare, säger Maud Olofsson.

 

Mer information:
Ladda ner samarbetsavtalet mellan Sverige och Brasilien här
Folder: Brazilian sugarcane ethanol - Get the facts right and kill the myths

 
 

Frågor?

På vår sida med frågor och svar hittar du svar på en mängd frågor om initiativet för verifierat hållbar etanol.

Frågor och svar >>
 

Förslag på förbättringar?

Systemet för verifiering av hållbar etanol är under utveckling och vi tar gärna emot kommentarer och förslag på förbättringar.

Kontakta oss >>